“Fortaleciendo las competencias: aprendiendo de los fracasos de la adopción internacional”

Servei Social Internacional (ISS), 2018.

Manual d’orientació per a les famílies adoptives. Imprescindible per a ajudar a entendre i atendre, com a pares, aspectes psicològics i emocionals, etapes, reaccions, etc., que poden presentar molts infants adoptats. Un recorregut per les raons d’algunes ruptures pares/fills en les famílies adoptives, establint per tant factors de risc, i per allò que, pel contrari, contribueix a afavorir i fer ben sòlid el vincle pares/fills, ajudant per tant a un bon creixement del fill, a nivell psicològic i emocional,  i de la relació familiar.

Podeu descarregar el Document