ADOPTAR UN INFANT

L’adopció és una mesura de protecció de la infància en desemparament que defensa el dret de tot infant e tenir una família. La legislació i els procediments que fan possible adoptar un infant, amb totes les garanties legals i ètiques, deriven del Conveni de l’Haia en Matèria d’Adopció Internacional (1993), signat per l’Estat Espanyol l’any 1995

Els criteris legals i ètics que conformen l’adopció com a mesura protectora de l’infant desemparat, estableixen, entre d’altres qüestions:

  • Quan un infant és adoptable i quan no.
  • Per què l’adopció internacional ha de ser subsidiària.
  • Per què no es permeten intermediaris privats en un procés d’adopció.
  • Per què cal un procés de selecció, entre les persones que volen adoptar, que acrediti la seva idoneïtat com a futurs pares adoptius.

(…)

Podeu consultar aquests criteris aquí: “Una Adopció legal i ètica”

Per iniciar un procés d’adopció, cal adreçar-se a l’Administració Pública competent en matèria d’infància corresponent al domicili on viu la persona interessada.

Abans de prendre la decisió d’adoptar un infant, és molt important informar-se de les especificitats que comporta la paternitat i filiació adoptives. Perquè serà molt important pels infants que els adults les sapiguem atendre.